Algemene kerkenraad

Overkoepelend boven de drie wijken staat de Algemene Kerkenraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden van Dorpskerk, Immanuëlkerk en Opstandingskerk, en afgevaardigden van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Alle bestuurlijke en beheerszaken worden hier besproken, plus de dingen die alle drie wijken aangaan.

Onder deze paraplu kan iedere wijk een eigen koers varen op pastoraal en liturgisch gebied, dus kerkdiensten, bezoekwerk, jeugdwerk, catechese enz. vallen onder de wijkkerkenraad. Maar de verdeling van financiële middelen om deze activiteiten mogelijk te maken is weer een zaak van de Algemene Kerkenraad.

De predikanten van de drie wijken, een dagelijks bestuurslid uit de beide Colleges, plus een secretaris vormen het Moderamen (dagelijks bestuur) van de Algemene Kerkenraad. De voltallige vergadering komt eens per twee maanden bijeen, het Moderamen in de tussenliggende maand.