Protestante Gemeente

De Hervormde Gemeente te De Bilt en de Gereformeerde Kerk van de Bilt zijn sinds lang een brede interkerkelijke samenwerking aangegaan en vormen samen één Protestantse Gemeente De Bilt (al overlapt die aan de noordkant een stukje Bilthoven). Drie verschillende wijkgemeenten met samen één Diaconie, één College van Kerkrentmeesters en de ene Algemene Kerkenraad, behoren als één gemeente samen met honderden andere tot de Protestantse Kerk in Nederland (de PKN).

In 2016 kwamen we deze visie en missie overeen: ‘Als gemeente van Christus willen we in deze samenleving zichtbaar en wervend, missionair aanwezig zijn. Met hart voor allen, zeker ook kinderen; gastvrij voor zinzoekers; zorgzaam over onze grenzen heen; met een breed en inspirerend aanbod van activiteiten. De verschillen die er in ons midden en tussen de bestaande wijkgemeenten in geloven en beleven zijn, hoeven daarbij niet te verdwijnen, integendeel, we ervaren ze als verrijkend en aanvullend. Levend uit dezelfde bron willen we daarover in gesprek blijven, elkaar ontmoeten, van elkaar leren, met elkaar samenwerken. Dat zien we als onze gedeelde roeping, onze bijdrage aan verbinding en vertrouwen in de gemeente.’

De gemeente heeft drie wijkgemeenten met drie predikanten en drie kerkgebouwen: de Dorpskerk aan de Burg. de Withstraat, de Immanuelkerk aan de Soestdijkseweg Zuid, en de Opstandingskerk aan de 1e Brandenburgerweg. Beide laatstgenoemde wijkgemeenten bereiden samenvoeging voor. Al hun zondagse kerkdiensten zijn al gezamenlijk, om en om, het andere gebouw is dan dicht. De wijkgemeenten werken samen maar hebben elk hun eigen kleur. U wordt van harte uitgenodigd om langs te komen en kennis te maken tijdens een kerkdienst of één van de andere activiteiten, zie ook de plaatselijke pers. U vindt onder "Kerken" de adressen en websites. Ook vindt u op elke website een link naar de KerkWebRadio, waarmee u online kerkdiensten kunt terugluisteren.