Commissie Kerkradio

De commissie kerkradio “Telekerk” is er om te zorgen dat de zondagse eredienst beluisterd kan worden door gemeente leden die aan huis gebonden zijn. Dit kan met een kerkwebradio. Kerkwebradio maakt gebruik van internet technologie via een vaste telefoonaansluiting of een internetaansluiting.
 
Commissieleden zijn:
Dorpskerk:           de heren J. van Woudenberg en G. van Ginkel
Oosterlichtkerk:   de heren H. Sollie, C. Jansen en A. van Rhijn
 
De commissie kerktelefoon/radio De Bilt werd 20 december 1988 opgericht.
De hr J. de Graaf verzorgde voor deze datum de kerktelefoon gebruikers van de Dorpskerk, Immanuëlkerk en Opstandingskerk.  Er waren toen al 40 luisteraars bij deze drie kerken.
Toen in 1988 de Morgensterkerk ook met kerktelefoon wilde gaan werken werd dit voor één persoon echt teveel en werd besloten een commissie op te richten met van iedere kerk twee vertegenwoordigers. Het was niet nodig dat dit ambtsdragers zouden zijn.