Slim schenken en belastingaftrek

Belastingaftrek
Giften aan goede doelen (zgn. ANBI-instellingen), en daar valt de kerk natuurlijk ook onder, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Volgens de gebruikelijke regeling, mag u giften met een minimum van 1% (minimaal bedrag € 60,--) en een maximum bedrag van 10% van uw verzamelinkomen, fiscaal aftrekken.
 
Slim schenken!
Het is ook mogelijk dat u “slim” kunt schenken. En u beslist zelf wat u met het belastingvoordeel doet. Velen geven dit voordeel -en dit vinden wij bijzonder verheugend-  door aan de kerk.
Slim schenken kunt u doen met periodieke giften: als u uw jaarlijkse gift(en) voor 5 jaar schriftelijk vastlegt met een onderhandse overeenkomst, mag u het gehele bedrag dat u bijdraagt, jaarlijks bij uw aangifte Inkomstenbelasting aftrekken. U hoeft dan geen rekening te houden met een drempel. Over het gehele bedrag krijgt u, afhankelijk van de belastingschaal waarin u valt, maximaal 52% terug. Meer informatie kunt u aanvragen bij het kerkelijk bureau.
 
U kunt onze Protestantse Gemeente ook via uw testament steunen. Ook hierover kan het kerkelijk bureau u nader informeren.
 
Bankrekening voor vrijwillige bijdragen Kerkbalans
Bankrekening  NL67 RABO 0373 7176 36 t.n.v. Protestantse Gemeente te De Bilt voor vrijwillige bijdragen.