Kerkvenster

Het Kerkvenster is het maandblad van de Protestantse Gemeente De Bilt. De redactie bestaat uit acht mensen. Dit zijn gemeenteleden van de Dorpskerk, Immanuëlkerk of Opstandingskerk. De kernredactie bestaat uit PieterJan Mellegers, Rob Jastrzebski en Astrid van der Ziel. PieterJan fungeert als aanspreekpunt en organisator, Astrid en PieterJan vormen samen de eindredactie.

Voor de verwerking van de kopij zijn de taken verdeeld. Stuur deze naar de redacteur die het dichtst staat bij de aard van uw informatie.

Onderwerp

Mailadres Wie

 Informatie over of van de Dorpskerk

 Zendingscommissie Dorpskerk

 kopijkerkvenster@dorpskerkdebilt.nl

 Ingeborg Hoogendijk

 Informatie over of van de Oosterlichtkerk

 kopijkerkvenster@oosterlichtkerkdebilt.nl

 Rob Jastrebski

 Informatie betreffende de kerkdiensten,

 bijbelrooster en autorooster

 kerkdienstenkerkvenster@pkndebilt.nl  Tom Boshuis

 Algemene informatie

 redactiekerkvenster@pkndebilt.nl  PieterJan Mellegers

 Informatie over of van de Diaconie

 diaconiekerkvenster@pkndebilt.nl  Jeroen Jumelet

 Informatie over of van het College van

 Kerkrentmeesters

 cvksecretaris@pkndebilt.nl  Marthyn Everaars

 Redactie Kerkvenster

 redactiekerkvenster@pkndebilt.nl  PieterJan Mellegers

 Advertenties Kerkvenster

 advertentieskerkvenster@pkndebilt.nl

 Tom Boshuis

 Hans Boshuis

 

Coördinatie bezorging
De coördinatie van de bezorging van het Kerkvenster ligt bij het Kerkelijk Bureau.