Hulp van de Diaconie

 

De Diaconie bestaat uit diakenen uit de Dorpskerk en Oosterlichtkerk, die samen op zoek gaan hoe mensen geholpen kunnen worden. De Diaconie is er voor mensen die hulp nodig hebben: onder andere mensen met financiële of praktische problemen.

We zijn er om mensen te helpen en zoeken naar een passende oplossing, door de Diaconie of door verwijzing naar een hulpverleningsinstantie. Heeft u hulp nodig? Of heeft u een vraag en weet u niet waar u moet beginnen? Of kent u iemand die hulp kan gebruiken? Neem contact op; we zullen dan samen kijken naar wat er mogelijk is. Ook als u niet kerkelijk of gelovig bent, helpen we u graag! Iedereen is bij ons welkom.

Bent u ingeschreven bij PKN De Bilt? Neem dan contact op via diaconie@pkndebilt.nl
Bent u niet ingeschreven en inwoner van Gemeente De Bilt? Neem contact op via wod.raadvankerken@gmail.com

Uiteraard worden uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en komen uw gegevens alleen terecht bij hen die nodig zijn voor de hulp.

Wij werken samen met lokale hulpverleningsinstanties:

Schuldhulpmaatje

Stichting Present
Stichting Elroi
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
Mens De Bilt
De Voedselbank
Humanitas
Schuldhulpmaatje

Labels