Protestante Gemeente

De Bilt kent een eigen Protestantse kerkelijke gemeente, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN. Deze gemeente omvat aan de noordkant ook een gedeelte van Bilthoven, waar trouwens ook zo’n gemeente bestaat. En aan de westkant is sinds kort ook Groenekan begrepen. Die ene kerkelijke gemeente bestaat uit twee wijkgemeenten, de ene vanuit de Dorpskerk, de andere vanuit de Oosterlichtkerk. Over de eigen kleur, hun overeenkomsten en verschillen, staat meer op ieders eigen deel van deze site. Dat zijn accenten die zich vooral in de praktijk laten kennen. We hebben samen één Algemene Kerkenraad, Diaconie en College van Kerkrentmeesters. 

Voor wie we willen zijn en wat we willen betekenen voor elkaar en de wereld om ons heen, is dit onze gezamenlijke missie. Als gemeente van Christus willen we in deze samenleving zichtbaar en wervend, missionair aanwezig zijn. Met hart voor allen, zeker ook kinderen, gastvrij voor zinzoekers, zorgzaam over onze grenzen heen en met een breed en inspirerend aanbod van activiteiten. De verschillen die er in ons midden en tussen de bestaande wijkgemeenten in geloven en beleven zijn, ervaren we als verrijkend en aanvullend. Levend uit dezelfde bron willen we daarover in gesprek blijven, elkaar ontmoeten, van elkaar leren, met elkaar samenwerken. Dat zien we als onze gedeelde roeping, onze bijdrage aan verbinding en vertrouwen in de gemeente.

De twee wijkgemeenten hebben samen drie predikanten met verschillende taakomvang, en twee kerkgebouwen: de Dorpskerk die staat aan de Burg. de Withstraat 29 en de Oosterlichtkerk aan de 1e Brandenburgerweg 34. Die wijkgemeenten hebben dus weliswaar elk hun eigen kleur, maar ze werken in veel opzichten ook samen. Kom eens langs om kennis te maken tijdens een kerkdienst, bij één van de andere activiteiten waar de eigen site over vertelt of ook de plaatselijke pers soms informatie over geeft, of bel. Onder de rubriek ‘Kerken’ staan de eigen websites en bijbehorende adressen. Daar is ook een link naar de achteraf online nog eens te beluisteren kerkdiensten.  

Beleidsplan: zie bijlage onderaan de pagina.