Kanselmededeling actie Kerkbalans 2020

Kanselmededeling van het College van Kerkrentmeesters n.a.v. Actie Kerkbalans 2020

Geachte gemeenteleden,

De afgelopen weken hebben veel vrijwilligers zich ingezet voor de actie Kerkbalans. De toezeggingen zijn inmiddels verwerkt. We hebben een heuglijke mededeling, want het totaalbedrag aan toezeggingen voor 2020 is afgerond 227.000,= euro en bedraagt zo’n 4000,= euro meer dan de, vergelijkbare, eerste telling van vorig jaar die zo’n 223.000,- euro bedroeg. Over heel 2019 kwam uiteindelijk 235.725,= euro binnen, hetgeen meer was dan toegezegd en dat stemt ons tot dankbaarheid en voor 2020 stemt ons dat hoopvol!

Wanneer u, door omstandigheden, uw toezeggingsformulier nog niet hebt ingeleverd, nodigen wij u van harte uit dit alsnog te doen.  In de loop van het jaar zullen wij u via het ‘Kerkvenster’ op de hoogte houden over het financiële verloop.

Wij bedanken iedereen die meegeholpen heeft met het rondbrengen en weer ophalen van de antwoord enveloppen en degenen die al die gegevens vervolgens weer verwerkt hebben.  Vele handen maakten en maken licht werk!

Maar nadrukkelijk bedanken wij alle gemeenteleden, die hun verantwoordelijkheid hebben genomen en een toezegging hebben gedaan. Oprecht onze hartelijke dank hiervoor!

Labels