Kerkbalans 2019

Kanselmededeling van het College van Kerkrentmeesters n.a.v. kerkbalans 2019, tevens te plaatsen op de website van PKN De Bilt, echter niet voor zondag 10 februari 2019 om 12.00 uur.

Geachte gemeenteleden,

De afgelopen weken hebben heel veel vrijwilligers zich ingezet voor de actie Kerkbalans. De toezeggingen zijn inmiddels verwerkt in de administratie. Het totaalbedrag aan toezeggingen voor 2019 is afgerond 223.000,= euro en bedraagt zo’n 3000,= euro minder dan de, vergelijkbare, eerste telling van vorig jaar die 226.357 euro bedroeg. Over heel 2018 kwam uiteindelijk 240.700,= euro binnen, hetgeen meer was dan toegezegd en dat stemt ons tot dankbaarheid en voor 2019 stemt ons dat hoopvol!

Wanneer u, door omstandigheden, uw toezeggingsformulier nog niet hebt ingeleverd, nodigen wij u van harte uit dit alsnog te doen.

Ondanks deze voortgaande dalende cijfers qua inkomsten, blijven wij vertrouwen  in de toekomst van onze kerk, waar zovelen zich bij betrokken weten bij en zich ook daadwerkelijk inzetten voor het kerkenwerk binnen onze gemeente.  In de loop van het jaar zullen wij u via het ‘Kerkvenster’ op de hoogte houden over het financiële verloop.

Wij bedanken iedereen die meegeholpen heeft met het rondbrengen en weer ophalen van de antwoord enveloppen en degenen die al die gegevens vervolgens weer verwerkt hebben. 

Vele handen maakten en maken licht werk!

Maar bovenal bedanken wij allen, die hun verantwoordelijkheid hebben genomen en een toezegging hebben gedaan. Alleen met u en door u, kunnen wij de Protestantse Gemeente De Bilt zijn en blijven. Oprecht onze hartelijk dank hiervoor!

Namens het college van kerkrentmeesters

Opgesteld door: Kees Lodder, tel. 030-2210463 of 06-24245327

7 februari 2019