Diaconaal Appèl: Adopt a Granny

In de diaconale dienst van 11 maart 2018 is aandacht gevraagd voor een bijzonder deel van het werk van Stichting Dorcas: het project Adopt a Granny. Dorcas is een christelijke organisatie die zich richt op hulp en ontwikkeling in vele landen. De missie van Dorcas is het brengen van blijvende verandering in het leven van de allerarmsten, in navolging van Jezus Christus en vanuit geloof in gerechtigheid en gelijke kansen voor ieder uniek mens. Dorcas geeft praktische en materiële hulp, maar leert mensen ook zorgen voor zichzelf en voor elkaar. De hulpverlening is gericht op individuele mensen, maar ook op de gemeenschap en op maatschappelijk niveau.

                       
De Diaconie steunt het project Adopt a Granny van Dorcas dit jaar met een gift vanuit het Diaconaal Appèl. Graag wil de Diaconie de steun aan vier ouderen structureel maken. Het is de bedoeling dat zij per 1 januari 2019 door gemeenteleden voor langere tijd ‘geadopteerd’ worden. Dit kan individueel of in groepen. Ter beeldvorming: de zorg voor één oudere door Dorcas bedraagt 28 euro per maand.

Het financieel adopteren van één of meer grannies kan met een groep (bijvoorbeeld club, kring of koor) of individueel. U kunt zelf aangeven welke granny u wilt ondersteunen. Als u intekent, zegt u in principe toe om minimaal 2 jaar lang een maandelijkse bijdrage te geven. De hoogte van die bijdrage is helemaal aan uzelf. Wanneer u zich opgeeft, wordt er contact met u opgenomen over het concrete bedrag en de wijze van inzamelen. U kunt zich aanmelden bij de Diaconie via: diaconiepkndebilt@gmail.com

 

Graag stellen wij de vier grannies nader aan u voor:

 

Svetlana Roabish (Moldavië)

 

 

Svetlana is een lieve, behulpzame, openhartige vrouw. Ze is 53 jaar en woont in Cahul, Moldavië. Vroeger heeft Svetlana als naaister gewerkt. Nu zorgt ze af en toe voor de kleinkinderen en doet ze de huishoudelijke werkzaamheden. Svetlana houdt van lezen en televisie kijken en maakt graag een praatje met buren en bekenden. Ook vindt ze het fijn om bezoek te krijgen. Svetlana is orthodox. Ze is niet betrokken bij kerkelijke activiteiten.

 

Svetlana is getrouwd met Oleg. Het echtpaar heeft een zoon, twee dochters en drie kleindochters. Het inkomen van Svetlana en Oleg bestaat uit een klein pensioen dat te laag is om in het onderhoud te voorzien en de vaste lasten te betalen. Het is voor hen niet mogelijk de inkomenssituatie te veranderen en ook de kinderen kunnen hen niet helpen.

 

Svetlana lijdt aan kanker, heeft diabetes, een botaandoening en last van pijnlijke voeten. Ook haar man kampt met een zwakke gezondheid.

 

De eenvoudige woning waarin Svetlana en Oleg wonen is gemaakt van kleisteen en bestaat uit vier kamers. De woning is oud en heeft achterstallig onderhoud. Het toilet is buitenshuis. Er is wel een aansluiting op het gas- en elektriciteitsnetwerk. Water moet echter buiten uit een put worden gehaald.

 

Nu Svetlana opgenomen wordt in het programma van Adopt a Granny, kan Dorcas er onder andere voor zorgen dat er voldoende mensen om haar en haar man heen gaan staan.

 

Teresia Elia Pallangyo (Tanzania)

 

 

Teresia is een 86-jarige weduwe die woont in Ngyeku, Tanzania. Haar echtgenoot heette Elia Pallangyo. Ze heeft drie zonen, vijf dochters en een groot aantal kleinkinderen. In Afrika is het heel gebruikelijk dat leden van een gezin tijdelijk bij andere familieleden of kennissen gaan inwonen. De gezinssamenstelling kan hierdoor per jaar wijzigen. Teresia woont samen met een van haar kleinkinderen.

 

Teresia is een actieve, hartelijke en bescheiden vrouw. Zij doet haar huishoudelijke werkzaamheden zoals schoonmaken, koken, brandhout verzamelen en boodschappen doen. Ze houdt van dansen en vindt het leuk om een praatje te maken met vrienden. Teresia is niet meer in staat om te lezen en te schrijven maar heeft het vroeger wel geleerd. Voorheen heeft Teresia op het land gewerkt. Teresia is een evangelisch christen en de kerk is belangrijk voor haar.

 

Teresia heeft last van gebitsproblemen. Ze heeft geen vast inkomen: ze vlecht touw voor de verkoop maar dit is niet genoeg om in haar onderhoud te voorzien. Verder heeft ze een stukje land, waarop ze verschillende gewassen verbouwt. Haar kinderen zijn ook arm en kunnen haar niet ondersteunen.

 

Het huis waarin Teresia woont bestaat uit twee kamers, het toilet is buitenshuis. Er is geen elektriciteit. Water wordt gehaald bij een waterpunt in de buurt. Koken en verwarmen gebeurt met behulp van hout.

 

Dankzij de sponsorbijdragen kan Dorcas voorzien in de minimale levensbehoeften van Teresia.

 

Iosif Betco (Moldavië)

 

3523 

Iosif Betco is op 3 maart net 76 geworden. Hij woont in Floresti, Moldavië. Hij bewoont een eenvoudig tweekamerappartement op de eerste verdieping van een oud flatgebouw. Iosif probeert zijn woning schoon en netjes op orde te houden. Er is een aansluiting op het gas-, elektriciteits- en waterleidingnetwerk.

 

Iosif is weduwnaar. Hij heeft twee zoons, een kleinzoon en een kleindochter. Zijn jongste zoon is lichamelijk beperkt en woont bij hem in huis. De andere zoon woont op grote afstand en heeft zijn vader al jaren niet gezien. Wel onderhoudt hij telefonisch contact.

 

Vroeger heeft Iosif als chauffeur gewerkt en hij kan lezen en schrijven. Zijn inkomen bestaat uit een klein pensioen dat te laag is om in het onderhoud te voorzien en de vaste lasten te betalen. Zijn kinderen zijn ook arm en kunnen hun vader geen financiële ondersteuning geven. Iosif is orthodox en gaat heel soms naar de kerk.

 

Iosif is een vriendelijke, opgewekte, open man. Hij zorgt voor zijn zoon, doet de huishoudelijke werkzaamheden, haalt de boodschappen en maakt graag een praatje met buren en bekenden. Hij kampt met prostaatproblemen en heeft een operatie moeten ondergaan. Ook heeft hij last van rugklachten.

 

Door de hulp van Dorcas kan voorkomen worden dat Iosif al te geïsoleerd raakt. We zorgen ervoor dat hij gezien wordt en mee blijft tellen, bijvoorbeeld door de sociale activiteiten die we organiseren voor ouderen zoals hij.

 

Irma Sandor (Roemenië)

 

 

Irma Sandor is 80 jaar en woont in het dorp Gaiesti in Roemenië. Ze is een hartelijke, sociale vrouw, die graag onder de mensen is. Ze zorgt voor haar zoon en doet de huishoudelijke werkzaamheden. Ze vindt het leuk om te koken, kan goed handwerken en houdt van lezen. Vroeger heeft Irma als fabrieksarbeider gewerkt. Ze is protestant en gaat regelmatig naar de kerk.

 

Irma is weduwe. Haar echtgenoot heette Laslo. Ze heeft een zoon en twee kleinzoons. Haar zoon, die alcoholist is, woont tegenwoordig weer bij zijn moeder in huis. Door de gedrags- en alcoholproblemen van haar zoon, staat Irma’s relatie met haar buren helaas onder druk.

 

Het inkomen van Irma bestaat uit een klein pensioen van 186 euro per maand. Dit is niet voldoende om in het onderhoud te voorzien en de vaste lasten te betalen. Haar zoon is werkloos en niet in staat zijn moeder financieel te ondersteunen.

 

Irma woont in een kleine, eenvoudige, stenen woning, die bestaat uit twee kamers. De woning verkeert in een slechte staat. Er is geen badkamer en het toilet is buitenshuis. Koken en verwarmen gebeurt met behulp van hout. De waterpomp is buiten op het erf.

 

De gezondheid van Irma is zwak, ze leeft met één nier en heeft last van slapeloosheid. Ook is haar bloeddruk te laag, waardoor ze vaak duizelig is.

 

Dankzij Adopt a Granny van Dorcas kan Irma onder andere de noodzakelijke medische zorg ontvangen. Ook pleit Dorcas bij de overheid voor betere zorg voor ouderen.