Jongerendiaconaat

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden ten aanzien van het Jongerendiaconaat.