Protestantse gemeente

De Hervormde Gemeente te De Bilt en de Gereformeerde Kerk van de Bilt zijn (goedgekeurd in 2002) een brede interkerkelijke samenwerking aangegaan. De kerkgemeenschap behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Deze samenwerking binnen de gemeente geschiedt vanuit het samenstemmen in het geloof in Jezus Christus. Op grond daarvan wordt gestalte gegeven aan de algemene christelijke kerk, die zich delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het koninkrijk van God. Doelstelling is een krachtige en aantrekkelijke kerk te blijven (of te worden) in een zich veranderende samenleving, met behoud van geestkracht en uitstraling, en pluriformiteit.

De gemeente heeft drie predikanten en drie kerkgebouwen.

De wijkgemeenten werken samen maar hebben ook elk hun eigen 'kleur'. U wordt van harte uitgenodigd om langs te komen tijdens een kerkdienst of een activiteit. U kunt onder "Kerken" de adressen en websites vinden. Ook vindt u op elke website een link naar de KerkWebRadio, een dienst waarmee u online kerkdiensten kunt terugluisteren.