Mededelingenblad "Kerkvenster"

Het Kerkvenster is het maandblad van de Protestantse Gemeente De Bilt. De redactie bestaat uit acht mensen. Dit zijn gemeenteleden van de Dorpskerk, Immanuëlkerk of Opstandingskerk. De kernredactie bestaat uit PieterJan Mellegers, Rob Jastrzebski en Astrid van der Ziel. PieterJan fungeert als aanspreekpunt en organisator, Astrid en PieterJan vormen samen de eindredactie.

Voor de verwerking van de kopij zijn de taken verdeeld. Stuur deze naar de redacteur die het dichtst staat bij de aard van uw informatie.

Onderwerp Mailadres Wie
Informatie over of van de Dorpskerk
Zendingscommissie Dorpskerk
kopijkerkvenster@dorpskerkdebilt.nl Dirk-Jan Everts

Ingrid Hoogendijk

Informatie over of van de Immanuëlkerk kopijkerkvenster@immanuelkerkdebilt.nl Marthyn Everaars
Informatie van of over de Opstandingskerk kopijkerkvenster@opstandingskerkdebilt.nl Rob Jastrzebski
Informatie betreffende de kerkdiensten, bijbelrooster en autorooster kerkdienstenkerkvenster@pkndebilt.nl Tom Boshuis
Liturgie en gespreksgroepen liturgiekerkvenster@pkndebilt.nl Astrid van der Ziel
Informatie over of van de Diaconie diaconiekerkvenster@pkndebilt.nl Jeroen Jumelet
Informatie over of van het College van Kerkrentmeesters cvkkerkvenster@pkndebilt.nl PieterJan Mellegers
Redactie Kerkvenster redactiekerkvenster@pkndebilt.nl PieterJan Mellegers
Advertenties kerkvenster advertentieskerkvenster@pkndebilt.nl Tom Boshuis
Hans Boshuis

Coördinatie bezorging
De coördinatie van de bezorging van het Kerkvenster ligt bij het Kerkelijk Bureau.